Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók, valamint az energia megtakarítással járó lakásfelújítás támogatásáról szóló 4/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 02. 12

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az első lakáshoz jutók, valamint az energia megtakarítással járó lakásfelújítás támogatásáról szóló 4/2008. (V. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§


Az első lakáshoz jutók, valamint az energia megtakarítással járó lakásfelújítás támogatásáról szóló 4/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Az e rendelet 2. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai esetén nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500000 forint lehet, és nem haladhatja meg a bekerülési költség 30%-át.”2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.