Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 28- 2022. 12. 30

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

2022.01.28.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A köztisztviselői illetményalap összege 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- forint.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.