Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

Hatályos: 2022. 09. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

2022.09.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Réde Község Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő napi térítési díj forintban:

a) óvodai étkeztetés 390,- forint

b) iskolai tízórai 125,- forint

c) iskolai ebéd 295,- forint

d) iskolai uzsonna 85,- forint

(2) Réde Község Önkormányzata által a szociálisan rászorultak részére biztosított napi egyszeri meleg étkeztetés térítési díja ellátási naponként:

a) ebéd szállítás nélkül 598,- forint

b) ebéd szállítással 728,- forint

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott térítési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

2. § (1) Hatályát veszti a Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 11/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.