Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 17. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

(5) A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, kivéve a rédei Móra Ferenc Általános Iskola tanulói esetén.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.