Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.