Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról

Hatályos: 2022. 04. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról

2022.04.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Réde Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2. § (1) Réde település teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Réde község teljes közigazgatási területe Ácsteszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely településekkel egy alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti körzetet alkot.

(3) Réde település teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

3. § (1) Réde település teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot Bakonybánk településsel.

(2) Réde település teljes közigazgatási területe Komárom-Esztergom megye településeivel együtt Ács, Bábolna és Bana kivételével egy alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti körzetet alkot.

4. § Az iskola-egészségügyi ellátási, iskola-fogászati ellátási kötelezettség a rédei székhellyel működő nevelési-oktatási intézmények tanulói és ellátottai vonatkozásában áll fenn.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.