Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Hatályát veszti a Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.