Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02- 2022. 04. 02

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.04.02.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. április 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.