Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02- 2022. 06. 02

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.06.02.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet6

2. melléklet7

3. melléklet8

4. melléklet9

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.