Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 254 306 511 Ft Költségvetési bevétellel

b) 384 199 067 Ft Költségvetési kiadással

c) 129 892 556 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 15 329 744 Ft Működési hiánnyal

cb) 114 562 812 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 135 329 647 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 5 437 091Finanszírozási kiadással

f) 129 892 556 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 15 562 909 Ft Működési többlettel

fb) 114 329 647 Ft Felhalmozási többlettel

állapítja meg”

(2) A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) 389 636 158 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 389 636 158 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással”

2. § A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) általános működési: 600 426 Ft

b) általános felhalmozási: 27 000 000 Ft

c) céltartalék felhalmozási: 6 448 600 Ft”

3. § A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. ”

4. § (1) A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

7. melléklet

4. melléklet

8. melléklet