Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 28
a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkot a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról 2022. évben.