Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

Hatályos: 2022. 09. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díját rendeletben állapítja meg, melynek megalapozása a 2021. évi, és a 2022. évi első félévre elkészített önköltségszámítás.
A lakosok számára a tájékoztatást a rendelet hatálybalépéséig terjedő legalább 15 napban az önkormányzat megküldi felkészülés érdekében.