Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja annak érdekében, hogy az iskolások szélesebb kör jusson a beiskolázási támogatáshoz, továbbá az adminisztrációs terheket csökkentse a támogatás igénybevétele során. Egyben emelkedik az adott támogatás összege is.