Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról

Hatályos: 2022. 04. 01
az egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet és népegészségügyi szerv véleményét 2016-ban kikérte. Az azóta fennálló körzetek változatlan formában történő rendeleti szabályozására rendeletet alkot.