Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
díszpolgári cím adományozásáról
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzatának díszpolgári cím adományázásáról (sic) szóló 6/2001 (V.31.) számú önkormányzati rendelete több hatálytalan és idejétmúlt rendelkezést tartalmaz, valamint olyan rendelkezéseket, melyek az évek során nem teljesültek pl. helyi televízióban közzététel. A jogalkotói szándék azonosságának megtartásával, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a rendelet átfogó átdolgozása elkészült. A korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a), i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a díszpolgári cím adományozásáról rendeletet alkot.