Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Réde Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
Réde Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A Magyar Államkincstár az önkormányzat 2021. évi beszámolóját jóváhagyta, majd pénzügyileg is jóváhagyásra került.