Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
Réde Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendeletét az időközbeni bevételi és kiadási előirányzatok változása, valamint az előző évi beszámoló adatainak ismeretében az Áht. 34. § (4) bekezdés alapján módosítja.