Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.01.01.

Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A helyi adók típusai

1. § (1) Csatka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a helyi iparűzési adót

b)1 az idegenforgalmi adót

vezeti be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókat határozatlan időre vezeti be.

2. Helyi iparűzési adó

2. § (1)2 A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,3 %-a.

(2)3

2/A.4 Idegenforgalmi adó

2/A. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1.-jén hatályba.

(2)5

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

Módosította a 8/2017. (XII.01.) rendelet. Hatályos: 2018. január 1. napjától. A 2. § (1) bekezdése a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2/A. alcímet (2/A. §-t) a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

A (2) bekezdés a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.