Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 04

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.04.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.