Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 23

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.24.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba, és 2023. február 24-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.