Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Hatályos: 2018. 07. 10

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

2018.07.10.

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Hatályát veszti Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 16/2004. (IX.23.). önk. rendelete.

a) Galgamácsa, 2018. július 9.

b) Ecker Tamás, polgármester

c) Mogyorósi Márta, jegyző

(2) A rendelet 2018. július 9-én kihirdetésre került.

(3) Mogyorósi Márta, jegyző