Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 02. 17 - 2022. 02. 17

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022.02.17.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az AZ EBTARTÁSRÓL című 4/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.