Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 06. 30
az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról
Általános indokolás
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben alkotott önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére.
A környezet vélemények általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját, mely lehetőséget biztosított az önkormányzatnak arra, hogy rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetését. Ezen jogszabályra tekintettel az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre került.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 189. §-a ismételten lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy rendeletet alkosson az avar és kerti hulladék égetésének szabályozására.
A fentiekre tekintettel elkészítésre került az önkormányzat új rendelete az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozóan, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezet elfogadása esetén lehetővé válik az avar és kerti hulladék égetése, mely a településen a levegő minőségét rontani fogja. A levegő minőségének az égetési időszakban történő romlása miatt közvetlen egészségi következmény várhatóan nem fog fennállni.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotására azért van szükség, hogy biztosított legyen az avar és kerti hulladék égetése a településen. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén tilos az avar és kerti hulladék égetése a településen.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály megalkotása nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 2. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
A 3. §-hoz
Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat tartalmaz.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
Az égetésére vonatkozó szabályokat tartalmaz.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.