Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2007. 11. 29- 2007. 11. 30

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2007.11.29.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, valamint az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) c); továbbá a 2. § (10) és (19) bekezdéseinek felhatalmazásával élve, - tekintettel az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 36/2002. (III.7.) kormányrendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásaira is – az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 29. sora.

2. § Ez a rendelet 2007. november 29-én lép hatályba.