Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 10. 16- 2012. 10. 16

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2012.10.16.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2012. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2012. október 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.