Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


3. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

268 365 E Ft   

 Költségvetési bevétellel228 715 E Ft  

  

  Költségvetési kiadással


39 650 E Ft  

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2., 6.3., 6.4.. és a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.


(5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.


(6) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.


(7) Az önkormányzat adósságának állományát a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.


(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.


(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 7. tájékoztató tábla tartalmazza.


(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. tájékoztató tábla mutatja be.5. §


Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.


Babócsa, 2017. május 30.


Péter István

Tulok Mónika

polgármester

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2017. május 31.                                                                                       Tulok Mónika

                                                                                            jegyző