Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 17

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.18.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. november 17-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.