Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 22- 2022. 01. 22

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.22.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. január 21-én lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.