Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 12- 2022. 11. 12

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.12.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. november 11-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 13. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.