Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2010. 08. 01

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2010.08.01.
Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Dr. Fazekas Sándorné településtervező 2009. decemberében megbízást kapott a község rendezési terv módosítására, különös tekintettel a Babócsa, Béke u. 3. szám alatti ingatlan megoszthatóságára és az időközben megváltozott jogi szabályozások átvezetésére. A tervezett módosításokkal kapcsolatban egyszerűsített egyeztetési eljárás került lefolytatásra, melyet az átadott dokumentáció részletesen bemutat. Változott a műemléki környezet határa, Lf-8 övezet kialakításával lehetőség lesz a Béke u. 3. szám alatti ingatlan megosztására. A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze által a szakhatósági véleményezés után véglegesített tervdokumentációról kiadott záró szakvélemény alapján a tervi megoldásokkal egyetért, elfogadásra ajánlja.
Péter István polgármester elmondja a terv módosításánál az a legfontosabb, hogy a Béke u. 3. szám alatti ingatlant ezt követően meg tudják osztani, így az önkormányzat értékesítheti az emeletes lakást. Javasolja, hogy a képviselő-testület a helyi építési szabályozásról szóló 6/2003.(IX. 12.) rendeletet módosítsa az előkészített rendelettervezet alapján.