Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 10. 15

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2012.10.15.
Babócsa község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 114/2012.(V. 24.) testületi határozat alapján sor került Babócsa község településrendezési tervének, a Vasútsor – a 419/18 hrsz és a külterületi határ által övezett tömb területének- a falusias lakóterület övezeti előírásainak módosítására, és a helyi védett épületek jegyzékének felülvizsgálatára. A tervező a szükséges egyeztetési dokumentációt elkészítette és a véleményezési eljárást is befejeződött. Elkészült a záró egyeztetési anyag, mely - a helyi védett értékek törlésére vonatkozó javaslatot figyelembe véve- tartalmazza a rendelet módosítás szövegét is.