Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020. (II. 19) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ában rögzített rendkívüli testületi ülés kötelező összehívását érintő - önkormányzati rendeletben történő - szabályozással összefüggően tartalmaz előírásokat. Az Mötv. 44. §-a értelmében a polgármesternek a rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számított 15 napon belüli időpontra kell összehívnia. Az SZMSZ az ülés megtartására a felettes jogszabályban meghatározott kogens határidőtől eltérő, annál rövidebb határidőt (pl.: 8 nap) nem állapíthat meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg. Meghatározza az összehívásának kezdeményezésére jogosultak körét, a vonatkozó 15 napos határidőt, illetve a módját.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.