Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét az Önkormányzat.