Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.