Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.01.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 10- 2022. 06. 29

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021.(VIII.01.) rendelet módosításáról

2022.06.10.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba, és 2022. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.