Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 10- 2022. 06. 29

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.10.

Kaposmérő község Önkormányzatának képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 3. § (4) bek., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146-151. § alapján az önkormányzat által fenntartott általános iskolai napköziben, napközi otthonos óvodában, az idősek klubjában, a házi segítségnyújtásban, ill. szociális étkeztetésért, ill. az ellátásért fizetendő térítési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba, és 2022. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet2

2. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.