Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006. (XII.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006. (XII.1.) rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 19. §, 34 §, 36. § (2) bekezdésének felhatalmazásai alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú című Kaposmérő község képviselő testületének 12/2006 (XII.1..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú című Kaposmérő község képviselő testületének 12/2006 (XII.1..) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú című Kaposmérő község képviselő testületének 12/2006 (XII.1..) önkormányzati rendelete 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú című Kaposmérő község képviselő testületének 12/2006 (XII.1..) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Kaposmérő, Hunyadi u. 9. összkomfortos lakás II.”

2. melléklet

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú című Kaposmérő község képviselő testületének 12/2006 (XII.1..) önkormányzati rendelete 4. melléklet a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) összkomfortos lakás esetén 500,-Ft/m2/hó

b) komfortos lakás esetén 300,-Ft/m2/hó”

3. melléklet

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú című Kaposmérő község képviselő testületének 12/2006 (XII.1..) önkormányzati rendelete 5. melléklet a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) összkomfortos lakás esetén 800.- Ft/m2/hó

b) komfortos lakás esetén 400.- Ft/m2/hó”