Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006. (XII.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006. (XII.1.) rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 19. §, 34 §, 36. § (2) bekezdésének felhatalmazásai alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

3. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.