Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a magánszemélyek kommunális adójáról – a következő rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.