Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.11.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésben, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 34. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. november 10-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.