Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 28/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 12- 2022. 11. 12

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 28/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról1

2022.11.12.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 13. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.