Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 28/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 28/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról

2022.11.11.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 28/2004 (XII.1..) önkormányzati rendelete 2. § (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az „A” típusú ösztöndíjban kizárólag olyan felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

(3) A „B” típusú ösztöndíjra kizárólag olyan, a pályázat kiírásakor utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatalok pályázathatnak, akik a pályázat kiírását követő tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt. Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.”

2. § A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 28/2004 (XII.1..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat ösztöndíjban részesíti a pályázót az adott évben hozott döntés alapján:

a) 0-9 pont 6.000,- Ft/hó

b) 10 + pont 8.000,- Ft/hó”

3. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba.