Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 17

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.17.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.