Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2020. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2020. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötés engedélyezésének szabályairól, című Kaposmérő község képviselő testületének 2/2020 (I.16..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hivatali munkaidőben a hivatali helyiségben lebonyolított anyakönyvi esemény alapdíja bruttó 15.000.- Ft.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó 20.000,- Ft.

(3) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helységben történő házasságkötés lebonyolításának díja az bruttó 30.000,- Ft.

2. § A házasságkötés engedélyezésének szabályairól, című Kaposmérő község képviselő testületének 2/2020 (I.16..) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában díjazás kifizetését kéri:

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben résztvevő anyakönyvvezetőt bruttó 20.000.- Ft mértékű díjazás illeti meg.”

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.