Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2020. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2020. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.