Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.19.

Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési teljesítését–központi irányító szervi támogatás nélkül – 789 675 505 Ft költségvetési bevétellel (23. melléklet) és 734 735 419 Ft költségvetési kiadással (22. melléklet), 364 998 876 Ft finanszírozási célú bevétellel (25. melléklet) és 107 127 457 Ft finanszírozási célú kiadással (24. melléklet) fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások:

aa) a személyi juttatások 206 746 437 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 247 586 Ft,

ac) a dologi jellegű kiadások 150 562 918 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 324 432 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadások 98 572 392 Ft.

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 1 926 047 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 80 421 845 Ft.

bc) működési célú visszatérítendő támogatások 7 574 500 Ft

bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 650 000 Ft

c) felhalmozási célú kiadások:

ca) ) a beruházási kiadások 172 811 836 Ft,

cb) a felújítási kiadások 64 472 618 Ft,

cc) az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 997 200 Ft.

d) finanszírozási kiadások:

da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 300 000 Ft

db) Belföldi értékpapírok kiadásai 79 760 000 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 067 457 Ft

(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 382 924 631 Ft-ban és kiadásait 1 070 113 126 Ft-ban fogadja el.

(4) A 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 132 241 625 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 139 948 097 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 110 734 909 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 17. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 40. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 41. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként 42. számú melléklete mutatja.

(5) A 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat kiadás 826 081 066 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadás 134 195 191 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde kiadás 109 836 869 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 1. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 3. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 10. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 16. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 43. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 44. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként 45. számú melléklete mutatja.

3. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 306 160 559 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 5 752 906 forinttal a 12. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 898 040 forinttal a 18. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetési maradványát 312 811 505 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2021. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 112 693 828 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 251 959 733 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 3 348 308 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 5 757 906 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 19. és 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 7 795 760 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 7 173 819 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 26. és 27 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 101 549 760 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 264 891 458 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(5) A képviselő-testület a Kaposmérői Községi Önkormányzat, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 2 800 878 982 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. számú melléklet kimutatása alapján 0 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 21. számú melléklet kimutatása alapján 396 605 forint összegben jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 2 801 275 587 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

6. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 33. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 31. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 32. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. § A Kaposmérő Községi Önkormányzat konszolidált 2021. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 34. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 35. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 28 számú melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 29. számú melléklet alapján jóváhagyja.

9. § (1) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint a fenti adósságot keletkeztető ügylet megkötése kormányzati engedélyhez kötött. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 38. számú melléklet mutatja.

(2) A település 2019-ben megvásárolta a falu központban lévő Pokol Pince és Jones vendéglátó egységeket 38 000 000 Ft-ért, a vételárat az OTP Nyrt-től felvett beruházási hitelből finanszírozták. A hitel törlesztését 2019-ben megkezdtük és 2029-ben fejeződik be.

(3) Beruházási és településfejlesztési céllal Kaposmérő Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy ipari parkot alakít ki Kaposmérőben. A fejlesztésre az önkormányzat TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámon pályázatot nyert. A pályázat költségvetésében szereplő áron sajnálatos módon egyik vállalkozó sem tudta megvalósítani a kivitelezést, ezáltal plusz forrás bevonására volt szükség.
A fenntarthatóság érdekében a hosszú távú stabil gazdálkodást szem előtt tartva Kaposmérő Községi Önkormányzat 79 003 689 Ft beruházási hitelt vett fel az OTP Nyrt-től a szükséges forráshiányt biztosítására.. A hitelkeretből 37 272 760 Ft-ot vettünk igénybe 2020-ban, a 2021-ben 45 605 138 Ft-ot hívtuk le a kivitelezői számlák alapján.

(4) A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázaton 3.999.992 Ft-ot nyert az Önkormányzat. Képviselő-testületi döntés alapján az Óvodai játszótér felújításához szükséges plusz forrást, 10 MFt-ot beruházási hitelből lesz finanszírozva.
2020.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 10 000 000 Ft célhitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került.
Az adósságállomány részletes kimutatását a 39. számú táblázat tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 36. számú melléklet tartalmaz.

11. § Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021. évben a 37. számú melléklet alapján jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások teljesülése

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 000 000

22 329 821

22 216 027

100

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

334 678

334 678

100

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

166 000

166 000

100

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

0

0

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 661 000

22 830 499

22 716 705

100

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 491 528

13 259 528

13 259 528

100

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 479 000

5 412 107

4 529 387

100

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 970 528

18 671 635

17 788 915

100

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 631 528

41 502 134

40 505 620

100

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 791 268

6 036 483

5 982 479

100

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 891 405

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

53 724

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

37 350

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

489 795

100

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

10 910 803

9 713 559

100

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

11 410 803

10 203 354

100

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

963 181

963 181

100

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

500 000

298 105

100

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 000 000

1 463 181

1 261 286

100

22

Közüzemi díjak (K331)

5 500 000

12 227 431

10 660 103

100

23

Vásárolt élelmezés (K332)

1 800 000

1 800 000

1 251 213

100

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 300 000

10 474 270

10 175 705

100

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

3 480 000

3 480 000

812 881

100

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 160 000

1 060 460

100

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 000 000

20 538 347

18 345 195

100

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

1 036 666

29

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

27 080 000

49 680 048

42 305 557

100

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

0

100

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

80 000

80 000

100

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

100 000

80 000

100

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 608 000

11 900 019

11 209 130

100

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

13 402 178

17 486 000

12 934 000

100

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

3 416 243

3 416 243

100

36

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

233 856

37

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 500 000

16 996 413

16 676 729

100

38

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

23 510 178

49 798 675

44 236 102

100

39

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

58 110 178

112 452 707

98 086 299

100

40

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

41

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

42

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

17 036 259

7 036 259

6 324 432

100

43

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

53 000

44

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

16 527

45

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

5 112 769

46

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

1 142 136

47

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

17 036 259

7 036 259

6 324 432

100

48

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

350 000

1 926 047

1 926 047

100

49

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

350 000

1 926 047

1 926 047

100

50

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

73 294 496

84 602 033

80 421 845

100

51

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

335 000

52

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 985 348

53

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

78 051 497

54

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

50 000

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

7 574 500

7 574 500

100

56

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

0

3 000 000

57

ebből: háztartások (K508)

0

0

1 010 500

58

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

0

3 564 000

59

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 978 897

9 978 897

8 650 000

100

60

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

500 000

61

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

8 150 000

62

Tartalékok (K513)

223 842 306

230 433 549

0

63

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

307 465 699

334 515 026

98 572 392

100

64

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

145 923 808

157 642 383

139 175 639

100

65

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

4 050 542

4 050 542

100

66

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 574 803

9 287 837

8 444 837

100

67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 782 652

26 312 789

21 091 301

100

68

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

151 281 263

197 293 551

172 762 319

100

69

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

50 793 479

50 793 479

100

70

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

13 679 139

13 679 139

100

71

Felújítások (=202+...+205) (K7)

42 814 493

64 472 618

64 472 618

100

72

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

3 997 200

3 997 200

100

73

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

3 997 200

74

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

3 997 200

3 997 200

100

75

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

614 130 688

767 305 978

490 703 359

100

2. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

162 025 435

162 025 435

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

79 633 980

79 633 980

100

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

100 331 403

100 331 403

100

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

23 601 924

23 601 924

100

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

108 126 877

123 933 327

123 933 327

100

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 676 082

5 676 082

100

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

16 870 716

16 870 716

100

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 668 836

2 668 836

100

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

351 686 421

390 808 376

390 808 376

100

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 862 436

12 187 277

12 187 277

100

11

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

58 500

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

6 798 910

13

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

5 329 867

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

360 548 857

402 995 653

402 995 653

100

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

122 195 520

122 195 520

100

16

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

120 212 349

136 884 492

136 884 492

100

17

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

134 884 492

18

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

2 000 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

120 212 349

259 080 012

259 080 012

100

20

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 360 000

5 267 094

5 267 094

100

21

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

5 267 094

22

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

31 418 893

31 418 893

100

23

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

31 418 893

24

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

31 418 893

31 418 893

100

25

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 472 000

2 399 330

2 399 330

100

26

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

95 000

27

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

1 660 260

28

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

35 832 000

39 085 317

39 085 317

100

29

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

9 359 055

32 532 331

32 532 331

100

30

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

20 293 533

31

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 779 528

3 779 528

3 000 280

79

32

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

89 274

33

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

16 140 878

16 140 878

100

34

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

16 140 878

35

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

13 138 870

13 138 870

100

36

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

243

243

100

37

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

243

243

100

38

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

25 600

25 600

100

39

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 059 055

5 064 569

5 064 569

100

40

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

262 778

41

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

36 303 756

70 682 019

69 902 771

99

42

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

502 236

502 236

0

0

43

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

502 236

502 236

0

0

44

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

554 933

7 018 500

7 018 500

100

45

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

3 000 000

46

ebből: háztartások (B64)

0

0

454 500

47

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

0

0

3 564 000

48

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

162 950

162 950

100

49

ebből: háztartások (B65)

0

0

122 950

50

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

20 000

51

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

20 000

52

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

554 933

7 181 450

7 181 450

100

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

0

0

54

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

483 691

483 691

100

55

ebből: háztartások (B75)

0

0

450 291

56

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

33 400

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

483 691

483 691

100

58

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

553 954 131

780 010 378

778 728 894

100

3. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

16 454 645

29 950 000

13 300 000

44

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

16 454 645

29 950 000

13 300 000

44

3

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

0

79 766 144

79 760 000

100

4

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

0

79 766 144

79 760 000

100

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

100

6

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

229 539 593

228 250 250

228 250 250

100

7

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

260 061 695

352 033 851

335 377 707

95

8

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

260 061 695

352 033 851

335 377 707

95

4. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

43 398 551

45 605 138

45 605 138

##

2

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

43 398 551

45 605 138

45 605 138

##

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

##

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

##

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

14 183 280

6

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

320 238 252

339 329 451

353 512 731

##

7

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

320 238 252

339 329 451

353 512 731

##

5. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

778 728 894

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

490 703 359

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

288 025 535

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

353 512 731

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

335 377 707

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 135 024

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

306 160 559

8

C) Összes maradvány (=A+B)

306 160 559

6. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat létszámkeret

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2021. év

ÓVODA
15 fő

óvodavezető

1 fő

óvodapedagógus

8 fő

dada

4 fő

óvodatitkár

1 fő

technikai

1 fő

MINI BÖLCSŐDE 2 fő

kisgyermek gondozó

1fő

dajka

1 fő

KÖZÖS HIVATAL
21 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

20 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
4fő

kommunális dolgozók

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
2 fő

művelődés szervező,

1 fő

takarítónő

1 fő

Összesen:

46 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

közfoglalkoztatási-program

9 fő

EFOP pályázat

szociális ügyintéző pályázati forrás

1 fő

ÖSSZESEN:

10 fő

7. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 004 617 053

0

2 734 194 638

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

53 055 161

0

38 778 027

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

615 161 456

0

310 000

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 672 833 670

0

2 773 282 665

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

6 010 000

0

6 010 000

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

6 000 000

0

6 000 000

7

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

10 000

0

10 000

8

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

6 010 000

0

6 010 000

9

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

29 730 041

0

27 596 317

10

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

29 730 041

0

27 596 317

11

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

29 730 041

0

27 596 317

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 708 573 711

0

2 806 888 982

13

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

79 760 000

14

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

79 760 000

15

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

79 760 000

16

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

79 760 000

17

C/II/1 Forintpénztár

299 605

0

191 105

18

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

299 605

0

191 105

19

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

174 590 972

0

202 958 342

20

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

120 988 563

0

106 704 971

21

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

295 579 535

0

309 663 313

22

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

295 879 140

0

309 854 418

23

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

8 544 349

0

7 223 139

24

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

680 268

0

553 225

25

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 421 618

0

2 725 011

26

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 442 463

0

3 944 903

27

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 933 064

0

18 043 928

28

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 260 820

0

11 087 422

29

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

3 186 350

30

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

672 244

0

3 770 156

31

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

395 463

0

395 463

32

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

395 463

0

395 463

33

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

735 933

0

620 419

34

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

735 933

0

610 419

35

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

6 364 994

0

5 881 303

36

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 000 000

0

5 000 000

37

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

18 973 803

0

32 164 252

38

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

14 977 294

0

18 601 945

39

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

80 000

0

36 665

40

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

14 796 952

0

18 021 290

41

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

100 342

0

543 990

42

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

266 700

0

0

43

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

210 000

0

0

44

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

56 700

0

0

45

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

160 000

0

405 000

46

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

160 000

0

385 000

47

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

15 403 994

0

19 006 945

48

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

14 999

0

2 547 031

49

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

1 400 000

50

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

14 999

0

1 147 031

51

D/III/4 Forgótőke elszámolása

39 000

0

20 000

52

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

53 999

0

2 567 031

53

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

34 431 796

0

53 738 228

54

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

189 811

55

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

189 811

56

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 724 382

0

0

57

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 724 382

0

0

58

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

1 528 294

59

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

126 600

0

0

60

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

126 600

0

1 528 294

61

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-1 597 782

0

1 718 105

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 037 286 865

0

3 251 959 733

63

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 099 593 000

0

2 099 593 000

64

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 842 000

0

1 842 000

65

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

48 441 000

0

48 441 000

66

G/IV Felhalmozott eredmény

-231 971 581

0

-240 922 065

67

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 950 484

0

112 693 828

68

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 908 953 935

0

2 021 647 763

69

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

397 963

0

0

70

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

193 385

0

0

71

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

68 278

0

33 943

72

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

34 502

0

0

73

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

2 211 000

0

0

74

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

900

0

900

75

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 906 028

0

34 843

76

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

79 390 217

0

111 811 178

77

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

65 322 760

0

97 627 898

78

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

14 067 457

0

14 183 280

79

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

79 390 217

0

111 811 178

80

H/III/1 Kapott előlegek

1 652 559

0

7 447 098

81

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

682 867

0

342 086

82

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 335 426

0

7 789 184

83

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

84 631 671

0

119 635 205

84

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

591 348

0

3 978 326

85

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 043 109 911

0

1 106 698 439

86

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 043 701 259

0

1 110 676 765

87

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 037 286 865

0

3 251 959 733

8. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

48 685 324

0

39 878 899

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

47 962 461

0

44 432 627

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

19 327 228

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

96 647 785

0

103 638 754

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

357 601 505

0

390 808 376

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

62 294 462

0

12 300 227

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 000 000

0

47 770 579

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

56 585 942

0

156 891 531

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

482 481 909

0

607 770 713

10

10 Anyagköltség

8 810 072

0

10 203 354

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

51 477 981

0

42 792 860

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 040 646

0

812 881

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

62 328 699

0

53 809 095

14

14 Bérköltség

24 789 412

0

25 069 048

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 847 793

0

17 828 345

16

16 Bérjárulékok

5 926 070

0

6 386 336

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

47 563 275

0

49 283 729

18

VI Értékcsökkenési leírás

99 889 948

0

104 149 226

19

VII Egyéb ráfordítások

378 056 113

0

388 057 589

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-8 708 341

0

116 109 828

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

120

0

243

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

120

0

243

23

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

242 263

0

3 416 243

24

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

242 263

0

3 416 243

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-242 143

0

-3 416 000

26

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-8 950 484

0

112 693 828

9. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

9 166 203

2 545 249 679

377 548 527

615 161 456

78 121 631

3 625 247 496

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

151 671 018

0

151 671 018

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

50 793 479

0

50 793 479

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

804 920 614

12 267 556

0

0

817 188 170

5

Egyéb növekedés

0

0

105 191 214

0

0

105 191 214

6

Összes növekedés (=02+…+07)

0

804 920 614

117 458 770

202 464 497

0

1 124 843 881

7

Egyéb csökkenés

0

0

105 063 391

817 315 953

0

922 379 344

8

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

105 063 391

817 315 953

0

922 379 344

9

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

9 166 203

3 350 170 293

389 943 906

310 000

78 121 631

3 827 712 033

10

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

9 166 203

540 632 626

324 493 366

0

48 391 590

922 683 785

11

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

75 343 029

26 672 513

0

2 133 724

104 149 266

12

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

9 166 203

615 975 655

351 165 879

0

50 525 314

1 026 833 051

13

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

9 166 203

615 975 655

351 165 879

0

50 525 314

1 026 833 051

14

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

2 734 194 638

38 778 027

310 000

27 596 317

2 800 878 982

15

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9 166 203

599 665

243 660 008

0

0

253 425 876

10. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Normatív jutalmak (K1102)

7 457 480

13 080 839

10 932 992

84

2

Jubileumi jutalom (K1106)

1 074 150

1 023 000

1 023 000

100

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 405 000

4 871 000

4 871 000

100

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

193 000

294 246

294 246

100

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

103 129 630

110 759 620

108 611 773

98

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

0

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

103 129 630

110 759 620

108 611 773

98

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

15 985 093

17 681 360

16 583 422

94

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

15 787 084

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

89 388

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

706 950

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

150 167

30

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

623 777

62

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 500 000

1 500 000

773 944

52

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 200 000

2 255 583

2 165 583

96

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

1 132 569

967 367

85

19

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 700 000

3 388 152

3 132 950

92

20

Közüzemi díjak (K331)

700 000

700 000

563 922

81

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

389 700

389 700

100

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

300 000

211 094

70

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

557 023

557 023

100

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

1 791 782

1 718 070

96

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

3 738 505

3 439 809

92

26

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

5 951

5 951

100

27

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

5 951

5 951

100

28

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 134 000

1 383 228

1 305 905

94

29

Egyéb dologi kiadások (K355)

19 060 813

1 491 281

341 437

23

30

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

20 194 813

2 874 509

1 647 342

57

31

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

26 094 813

11 507 117

8 999 996

78

32

Költségvetési kiadások

145 209 536

139 948 097

134 195 191

96

11. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

1 189 650

1 189 650

100

2

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

1 189 650

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

1 189 650

1 189 650

100

4

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 147 700

2 141 300

2 141 300

100

5

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

647 702

647 702

100

6

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

618 796

7

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

638 655

638 655

100

8

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

547 590

9

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

2 147 700

3 427 657

3 427 657

100

10

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

2 147 700

4 617 307

4 617 307

100

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10 560 249

10 185 224

10 185 224

100

12

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

10 560 249

10 185 224

10 185 224

100

13

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 501 587

125 145 566

125 145 566

100

14

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

143 061 836

135 330 790

135 330 790

100

15

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

143 061 836

135 330 790

135 330 790

100

16

Összes bevétel:

145 209 536

139 948 097

139 948 097

100

12. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 617 307

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

134 195 191

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-129 577 884

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

135 330 790

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

135 330 790

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 752 906

13. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

C/II/1 Forintpénztár

90 105

0

485 730

2

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

90 105

0

485 730

3

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 512 951

0

5 240 934

4

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 512 951

0

5 240 934

5

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 603 056

0

5 726 664

6

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

637 168

0

31 242

7

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

637 168

0

31 242

8

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

637 168

0

31 242

9

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

10 240 224

0

5 757 906

10

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 607 155

0

7 607 155

11

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 274 000

0

4 274 000

12

G/IV Felhalmozott eredmény

-15 628 532

0

-12 709 203

13

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 919 329

0

-3 348 308

14

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-828 048

0

-4 176 356

15

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

3 652 964

0

2 147 847

16

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

1 853 672

0

1 097 938

17

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 506 636

0

3 245 785

18

H/III/1 Kapott előlegek

55 000

0

5 000

19

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

55 000

0

5 000

20

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 561 636

0

3 250 785

21

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 506 636

0

6 683 477

22

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 506 636

0

6 683 477

23

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

10 240 224

0

5 757 906

14. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 077 710

0

2 789 002

2

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 077 710

0

2 789 002

3

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

119 401 699

0

125 145 566

4

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 154 831

0

1 189 650

5

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

154 080

0

638 655

6

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

123 710 610

0

126 973 871

7

10 Anyagköltség

1 159 916

0

773 944

8

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 628 119

0

6 578 710

9

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 788 035

0

7 352 654

10

14 Bérköltség

89 795 577

0

101 740 418

11

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 694 492

0

6 188 246

12

16 Bérjárulékok

16 938 328

0

16 182 521

13

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

114 428 397

0

124 111 185

14

VI Értékcsökkenési leírás

30 000

0

0

15

VII Egyéb ráfordítások

1 622 560

0

1 647 342

16

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 919 328

0

-3 348 308

17

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

0

0

18

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1

0

0

19

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1

0

0

20

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

2 919 329

0

-3 348 308

15. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 138 005

0

5 568 150

0

9 706 155

2

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 138 005

0

5 568 150

0

9 706 155

3

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4 138 005

0

5 568 150

0

9 706 155

4

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

4 138 005

0

5 568 150

0

9 706 155

5

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4 138 005

0

5 568 150

0

9 706 155

6

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 069 005

0

5 568 150

0

7 637 155

16. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások teljesülése

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

50 148 144

52 052 871

52 052 871

100

2

Normatív jutalmak (K1102)

442 803

4 665 509

3 163 592

68

3

Jubileumi jutalom (K1106)

1 053 000

1 053 000

1 053 000

100

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 344 000

733 000

733 000

100

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

225 000

326 990

326 990

100

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

358 000

299 591

299 591

100

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

53 570 947

59 130 961

57 629 044

97

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

53 570 947

59 130 961

57 629 044

97

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 981 282

9 351 314

8 681 685

93

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

8 527 369

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

44 366

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

109 950

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

599 996

599 996

100

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

996 921

100

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 000 000

1 599 996

1 596 917

100

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40 000

0

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 000

127 605

127 605

100

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

127 605

127 605

100

19

Közüzemi díjak (K331)

2 500 000

1 844 725

1 739 844

94

20

Vásárolt élelmezés (K332)

26 569 420

26 935 141

26 935 140

100

21

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

430 694

430 694

100

22

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

332 700

332 700

100

23

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

250 000

2 978 796

2 978 796

100

24

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

29 769 420

32 522 056

32 417 174

100

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 631 743

8 992 736

8 967 645

100

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 973 562

1 414 493

367 282

26

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

11 605 305

10 407 229

9 334 927

90

28

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 574 725

44 656 886

43 476 623

97

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

38 990

38 990

100

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

10 527

10 527

100

31

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

49 517

49 517

100

32

Költségvetési kiadások

105 126 954

113 188 678

109 836 869

97

17. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 2021. év

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

8 167 183

5 713 430

70

2

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

1

1

100

3

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

1

1

100

4

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

615 889

615 873

100

5

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

10 000

6

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

602 309

7

Működési bevételek (B4)

6 596 083

8 783 073

6 329 304

72

8

Költségvetési bevételek

6 596 083

8 783 073

6 329 304

72

9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

100

10

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

100

11

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

97 038 006

103 104 684

103 104 684

100

12

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

98 530 871

104 405 605

104 405 605

100

13

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

98 530 871

104 405 605

104 405 605

100

14

Összes bevétel

105 126 954

113 188 678

110 734 909

98

18. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

6 329 304

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

109 836 869

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-103 507 565

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

104 405 605

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

104 405 605

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

898 040

7

C) Összes maradvány (=A+B)

898 040

19. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

541 490

0

396 605

2

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

541 490

0

396 605

3

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

541 490

0

396 605

4

C/II/1 Forintpénztár

252 315

0

489 140

5

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

252 315

0

489 140

6

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

998 591

0

3 511 550

7

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

998 591

0

3 511 550

8

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 250 906

0

4 000 690

9

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 051 269

0

2 453 769

10

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

2 051 253

0

2 453 753

11

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

16

0

16

12

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 051 269

0

2 453 769

13

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 051 269

0

2 453 769

14

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

50 015

0

322 755

15

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

50 015

0

322 755

16

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

50 015

0

322 755

17

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 893 680

0

7 173 819

18

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 348

0

35 348

19

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 318 105

0

2 320 095

20

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 638 200

0

-7 795 760

21

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 355 443

0

-5 440 317

22

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

442 803

0

1 282 917

23

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

260 400

0

620 574

24

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

131 831

0

0

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

835 034

0

1 903 491

26

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

3 425 405

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

3 425 405

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

835 034

0

5 328 896

29

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

703 203

0

7 285 240

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

703 203

0

7 285 240

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 893 680

0

7 173 819

20. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 405 475

0

6 115 930

2

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

4 405 475

0

6 115 930

3

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

86 420 578

0

103 104 684

4

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 083

0

615 873

5

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

86 423 661

0

103 720 557

6

10 Anyagköltség

1 259 060

0

1 500 845

7

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 313 086

0

32 529 779

8

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

24 572 146

0

34 030 624

9

14 Bérköltség

43 304 780

0

61 536 877

10

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 765 166

0

2 412 581

11

16 Bérjárulékok

7 969 302

0

10 143 596

12

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

55 039 248

0

74 093 054

13

VI Értékcsökkenési leírás

144 884

0

183 875

14

VII Egyéb ráfordítások

6 434 658

0

9 324 695

15

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

4 638 200

0

-7 795 761

16

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

1

17

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

1

18

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

1

19

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

4 638 200

0

-7 795 760

21. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

1 345 800

0

1 345 800

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

38 990

38 990

3

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

38 990

0

38 990

4

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

38 990

38 990

77 980

5

Egyéb csökkenés

0

0

0

38 990

38 990

6

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

38 990

38 990

7

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

1 384 790

0

1 384 790

8

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

804 310

0

804 310

9

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

183 875

0

183 875

10

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

988 185

0

988 185

11

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

988 185

0

988 185

12

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

396 605

0

396 605

13

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

385 590

0

385 590

22. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési kiadások

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

165 759 433

0

165 759 433

2

Normatív jutalmak (K1102)

14 431 262

0

14 431 262

3

Jubileumi jutalom (K1106)

2 076 000

0

2 076 000

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 770 000

0

5 770 000

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

326 990

0

326 990

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

593 837

0

593 837

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

188 957 522

0

188 957 522

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 259 528

0

13 259 528

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 529 387

0

4 529 387

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

17 788 915

0

17 788 915

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

206 746 437

0

206 746 437

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

31 247 586

0

31 247 586

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

30 205 858

0

30 205 858

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

187 478

0

187 478

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

854 250

0

854 250

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 239 958

0

1 239 958

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 334 257

0

11 334 257

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

12 574 215

0

12 574 215

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 128 764

0

3 128 764

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 393 077

0

1 393 077

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

4 521 841

0

4 521 841

22

Közüzemi díjak (K331)

12 963 869

0

12 963 869

23

Vásárolt élelmezés (K332)

28 186 353

0

28 186 353

24

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

389 700

0

389 700

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

10 817 493

0

10 817 493

26

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

812 881

0

812 881

27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 950 183

0

1 950 183

28

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

23 042 061

0

23 042 061

29

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 036 666

0

1 036 666

30

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

78 162 540

0

78 162 540

31

Kiküldetések kiadásai (K341)

5 951

0

5 951

32

Reklám- és propagandakiadások (K342)

80 000

0

80 000

33

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

85 951

0

85 951

34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

21 482 680

0

21 482 680

35

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

12 934 000

0

12 934 000

36

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

3 416 243

0

3 416 243

37

ebből: államháztartáson belül (K353)

233 856

0

233 856

38

Egyéb dologi kiadások (K355)

17 385 448

0

17 385 448

39

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

55 218 371

0

55 218 371

40

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

150 562 918

0

150 562 918

41

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 324 432

0

6 324 432

42

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

53 000

0

53 000

43

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

16 527

0

16 527

44

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

5 112 769

0

5 112 769

45

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

1 142 136

0

1 142 136

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 324 432

0

6 324 432

47

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 926 047

0

1 926 047

48

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 926 047

0

1 926 047

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

80 421 845

0

80 421 845

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

335 000

0

335 000

51

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 985 348

0

1 985 348

52

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

78 051 497

0

78 051 497

53

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

50 000

0

50 000

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

7 574 500

0

7 574 500

55

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

3 000 000

0

3 000 000

56

ebből: háztartások (K508)

1 010 500

0

1 010 500

57

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

3 564 000

0

3 564 000

58

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

8 650 000

0

8 650 000

59

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

500 000

0

500 000

60

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

8 150 000

0

8 150 000

61

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

98 572 392

0

98 572 392

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

139 175 639

0

139 175 639

63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

4 050 542

0

4 050 542

64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

8 483 827

0

8 483 827

65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21 101 828

0

21 101 828

66

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

172 811 836

0

172 811 836

67

Ingatlanok felújítása (K71)

50 793 479

0

50 793 479

68

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

13 679 139

0

13 679 139

69

Felújítások (=202+...+205) (K7)

64 472 618

0

64 472 618

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

3 997 200

0

3 997 200

71

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

3 997 200

0

3 997 200

72

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

3 997 200

0

3 997 200

73

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

734 735 419

0

734 735 419

23. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési bevételek

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

162 025 435

0

162 025 435

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

79 633 980

0

79 633 980

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

100 331 403

0

100 331 403

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

23 601 924

0

23 601 924

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

123 933 327

0

123 933 327

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 676 082

0

5 676 082

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

16 870 716

0

16 870 716

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 668 836

0

2 668 836

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

390 808 376

0

390 808 376

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 376 927

0

13 376 927

11

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

58 500

0

58 500

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

6 798 910

0

6 798 910

13

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 329 867

0

5 329 867

14

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1 189 650

0

1 189 650

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

404 185 303

0

404 185 303

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

122 195 520

0

122 195 520

17

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

136 884 492

0

136 884 492

18

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

134 884 492

0

134 884 492

19

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

2 000 000

0

2 000 000

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

259 080 012

0

259 080 012

21

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 267 094

0

5 267 094

22

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

5 267 094

0

5 267 094

23

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

31 418 893

0

31 418 893

24

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

31 418 893

0

31 418 893

25

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

31 418 893

0

31 418 893

26

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

2 399 330

0

2 399 330

27

ebből: egyéb bírság (B36)

95 000

0

95 000

28

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

1 660 260

0

1 660 260

29

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

39 085 317

0

39 085 317

30

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

34 673 631

0

34 673 631

31

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

20 293 533

0

20 293 533

32

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 647 982

0

3 647 982

33

ebből: államháztartáson belül (B403)

708 070

0

708 070

34

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 140 878

0

16 140 878

35

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

16 140 878

0

16 140 878

36

Ellátási díjak (B405)

5 713 430

0

5 713 430

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

13 138 870

0

13 138 870

38

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

244

0

244

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

244

0

244

40

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

25 600

0

25 600

41

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

6 319 097

0

6 319 097

42

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

10 000

0

10 000

43

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

1 412 677

0

1 412 677

44

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

79 659 732

0

79 659 732

45

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

7 018 500

0

7 018 500

46

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

3 000 000

0

3 000 000

47

ebből: háztartások (B64)

454 500

0

454 500

48

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

3 564 000

0

3 564 000

49

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

162 950

0

162 950

50

ebből: háztartások (B65)

122 950

0

122 950

51

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

20 000

0

20 000

52

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

20 000

0

20 000

53

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

7 181 450

0

7 181 450

54

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

483 691

0

483 691

55

ebből: háztartások (B75)

450 291

0

450 291

56

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

33 400

0

33 400

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

483 691

0

483 691

58

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

789 675 505

0

789 675 505

24. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

13 300 000

0

13 300 000

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

13 300 000

0

13 300 000

3

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

79 760 000

0

79 760 000

4

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

79 760 000

0

79 760 000

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

0

14 067 457

6

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

228 250 250

-228 250 250

0

7

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

335 377 707

-228 250 250

107 127 457

8

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

335 377 707

-228 250 250

107 127 457

25. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

45 605 138

0

45 605 138

2

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

45 605 138

0

45 605 138

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

305 210 458

0

305 210 458

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

305 210 458

0

305 210 458

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

14 183 280

0

14 183 280

6

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

228 250 250

-228 250 250

0

7

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

593 249 126

-228 250 250

364 998 876

8

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

593 249 126

-228 250 250

364 998 876

26. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált mérleg

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 773 679 270

0

2 773 679 270

2

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

6 010 000

0

6 010 000

3

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

27 596 317

0

27 596 317

4

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 807 285 587

0

2 807 285 587

5

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

79 760 000

0

79 760 000

6

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

79 760 000

0

79 760 000

7

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 165 975

0

1 165 975

8

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

318 415 797

0

318 415 797

9

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

319 581 772

0

319 581 772

10

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

34 618 021

0

34 618 021

11

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

19 006 945

0

19 006 945

12

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 567 031

0

2 567 031

13

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

56 191 997

0

56 191 997

14

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

2 072 102

0

2 072 102

15

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 264 891 458

0

3 264 891 458

16

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 161 792 503

0

2 161 792 503

17

G/IV Felhalmozott eredmény

-251 311 173

0

-251 311 173

18

G/VI Mérleg szerinti eredmény

101 549 760

0

101 549 760

19

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 012 031 090

0

2 012 031 090

20

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 184 119

0

5 184 119

21

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

111 811 178

0

111 811 178

22

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

11 219 589

0

11 219 589

23

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

128 214 886

0

128 214 886

24

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 124 645 482

0

1 124 645 482

25

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 264 891 458

0

3 264 891 458

27. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

39 878 899

0

39 878 899

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

53 337 559

0

53 337 559

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

19 327 228

0

19 327 228

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

112 543 686

0

112 543 686

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

619 058 626

-228 250 250

390 808 376

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 489 877

0

13 489 877

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

47 770 579

0

47 770 579

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

158 146 059

0

158 146 059

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

838 465 141

-228 250 250

610 214 891

10

10 Anyagköltség

12 478 143

0

12 478 143

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

81 901 349

0

81 901 349

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

812 881

0

812 881

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

95 192 373

0

95 192 373

14

14 Bérköltség

188 346 343

0

188 346 343

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

26 429 172

0

26 429 172

16

16 Bérjárulékok

32 712 453

0

32 712 453

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

247 487 968

0

247 487 968

18

VI Értékcsökkenési leírás

104 333 101

0

104 333 101

19

VII Egyéb ráfordítások

399 029 626

-228 250 250

170 779 376

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

104 965 759

0

104 965 759

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

244

0

244

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

244

0

244

23

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3 416 243

0

3 416 243

24

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 416 243

0

3 416 243

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3 415 999

0

-3 415 999

26

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

101 549 760

0

101 549 760

28. melléklet

Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait

BEVÉTELEK

2022. év

2023. év

2024. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

148 161 492

148 161 492

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

90 514 780

90 514 780

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

117 314 716

117 314 716

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 304 664

21 304 664

21 304 664

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

5 424 063

5 424 063

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

386 329 726

386 329 726

386 329 726

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

30 237 589

30 237 589

30 237 589

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

416 567 315

416 567 315

416 567 315

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

35 599 635

35 599 635

35 599 635

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

35 599 635

35 599 635

35 599 635

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

4 360 000

4 360 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

35 860 000

35 860 000

35 860 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

22 912 921

22 912 921

22 912 921

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

6 611 495

6 611 495

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

10 101 487

10 101 487

Áfa visszatérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

59 125 903

59 125 903

59 125 903

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

986 933

986 933

986 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

986 933

986 933

986 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

548 535 249

548 535 249

548 535 249

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

316 464 367

316 464 367

316 464 367

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

396 464 367

396 464 367

396 464 367

Bevételek összesen:

944 999 616

944 999 616

944 999 616

KIADÁSOK

2022. év

2023. év

2024. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

204 706 287

204 706 287

204 706 287

Külső személyi juttatások (K12)

18 317 570

18 317 570

18 317 570

Személyi juttatások(K1)

223 023 857

223 023 857

223 023 857

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

33 286 126

33 286 126

33 286 126

Készletbeszerzés (K31)

9 814 144

9 814 144

9 814 144

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 100 000

4 100 000

4 100 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

55 422 417

55 422 417

55 422 417

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

41 410 937

41 410 937

41 410 937

Dologi kiadások (K3)

110 747 498

110 747 498

110 747 498

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 046 441

13 046 441

13 046 441

Elvonások (K502)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

92 593 178

92 593 178

92 593 178

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 883 689

9 883 689

9 883 689

Tartalék(K513)

126 737 285

126 737 285

126 737 285

Egyéb működési célú kiadások(K5)

229 214 152

229 214 152

229 214 152

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

117 098 305

117 098 305

117 098 305

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

200 000

200 000

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 314 961

14 314 961

14 314 961

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

35 535 581

35 535 581

35 535 581

Beruházások (K6)

167 148 847

167 148 847

167 148 847

Ingatlanok felújítása (K71)

108 612 188

108 612 188

108 612 188

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 580 871

29 580 871

29 580 871

Felújítások (K7)

138 193 059

138 193 059

138 193 059

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

914 659 980

914 659 980

914 659 980

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

14 183 280

14 183 280

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

16 156 356

16 156 356

16 156 356

Finanszírozási kiadások (K9)

30 339 636

30 339 636

30 339 636

Kiadások összesen:

944 999 616

944 999 616

944 999 616

29. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

10 000 Ft

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

10 000 Ft

30. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

131 577 347

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

PM/11870-2/2012 Konyha felújítás

2021-2026

99 768 317

0

17

Mini Bölcsőde kialakítása

2021-2026

74 990 625

0

18

Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021

2021-2026

20 000 000

0

19

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

31. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

0

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9603056

5726664

59

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

90105

485730

539

III. Forintszámlák

C/III

9512951

5240934

55

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

637168

31242

4

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

10240224

5757906

56

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-828048

-4176356

504

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

7607155

7607155

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

4274000

4274000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-15628532

-12709203

81

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

2919329

-3348308

-114

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5561636

3250785

58

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5506636

3245785

58

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

55000

5000

9

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

5506636

6683477

121

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

10240224

5757906

56

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

7637155

7637155

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

0

30000

0

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

32. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

541490

396605

73

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

541490

396605

73

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

541490

396605

73

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

541490

396605

73

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

1250906

4000690

319

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

252315

489140

193

III. Forintszámlák

C/III

998591

3511550

351

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

2051269

2453769

119

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2051269

2453769

119

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

50015

322755

645

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3893680

7173819

184

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2355443

-5440317

-230

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

0

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

35348

35348

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-2318105

2320095

-100

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

4638200

-7795760

-168

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

835034

5328896

638

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

835034

1903491

227

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

3425405

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

703203

7285240

1036

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3893680

7173819

184

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

346600

385590

111

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

346600

385590

111

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

33. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2708573711

2806888982

103

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2672833670

2773282665

103

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2004617053

2734194638

136

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1214618663

1191042679

98

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

520404131

1274656866

244

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

269594259

268495093

99

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

53055161

38778027

73

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

53055161

38778027

73

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

615161456

310000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

615161456

310000

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

6010000

6010000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

6010000

6010000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

6010000

6010000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

29730041

27596317

92

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

29730041

27596317

92

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

29730041

27596317

92

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

79760000

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

79760000

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

295879140

309854418

104

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

299605

191105

63

III. Forintszámlák

C/III

295579535

309663313

104

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

34431796

53738228

156

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

18973803

32164252

169

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

15403994

19006945

123

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

53999

2567031

4753

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-1597782

1718105

-107

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3037286865

3251959733

107

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1908953935

2021647763

105

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

2099593000

2099593000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

1842000

1842000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

48441000

48441000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-231971581

-240922065

103

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-8950484

112693828

-1259

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

84631671

119635205

141

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

2906028

34843

1

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

79390217

111811178

140

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2335426

7789184

333

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1043701259

1110676765

106

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3037286865

3251959733

107

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

145717286

253425876

173

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

6729381

9374580

139

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

7012419

-3755161

-53

Függő kötelezettségek

L/7

450577

13774

3

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

34. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményeinek költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Működési bevétel

79 659 732

Személyi juttatások

206 746 437

Önkormányzatok működési támogatása

390 808 376

Munkaadót terhelő járulékok

31 247 586

Egyéb működési támogatás

13 376 927

Dologi kiadások

150 562 918

Működési célú átvett pénzeszköz

7 181 450

Egyéb működési célú kiadások

98 572 392

Közhatalmi bevételek

39 085 317

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 324 432

Finanszírozási bevételek

364 998 876

Finanszírozási kiadások

107 127 457

Működési bevétel összesen

895 110 678

Működési kiadás összesen

600 581 222

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Felhalmozási bevételek

0

Felújítási kiadások

64 472 618

Felhalmozási célú támogatások

259 080 012

Beruházási kiadások

172 811 836

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

483 691

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 997 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 154 674 381

KIADÁSOK ÖSSZESEN

841 862 876

35. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2021. évi pénzeszközeinek változása

Megnevezés

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

Kaposmérő és Intézményei

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

295 879 140

9 603 056

1 250 906

306 733 102

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

299 605

90 105

252 315

642 025

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

295 579 535

9 512 951

998 591

306 091 077

4

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

13 975 278

-3 876 392

2 749 784

12 848 670

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-826 081 066

-134 195 191

-109 836 869

-1 070 113 126

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 132 241 625

139 948 097

110 734 909

1 382 924 631

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-293 724 313

-10 185 224

-1 300 921

-305 210 458

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

2 532 032

2 532 032

9

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

1 400 000

1 400 000

10

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

1 132 032

1 132 032

11

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-19 000

-19 000

12

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

1 401 694

-605 926

272 740

1 068 508

13

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

1 528 294

1 528 294

14

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

-126 600

-605 926

272 740

-459 786

15

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-5 794 539

50 000

-3 425 405

-9 169 944

16

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-5 794 539

50 000

-3 425 405

-9 169 944

17

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

340 781

340 781

18

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

309 854 418

5 726 664

4 000 690

319 581 772

19

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

309 854 418

5 726 664

4 000 690

319 581 772

20

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

106 704 971

106 704 971

36. melléklet

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek és egyházak támogatása 8 650 000 Ft

Név

Kiutalt támogatás

Medicopter Alapítvány

10 000

Tandem SE

100 000

„Együtt a jövőnkért Alapítvány”

400 000

Vörösmarty Baráti Kör Egyesület

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

Református Egyház

300 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

300 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

Katolikus Egyház

200 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület

200 000

KÖTÉL Egyesület

20 000

Kaposmérői nyugdíjas klub

400 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

Pogárőrség

600 000

Rákóczi Szövetség

20 000

Összesen:

8650 000

2. Beruházások: 12 873 799 Ft

2.1. · Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 958 721 Ft

2.2. · Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 1 169 068 Ft

2.3. · Kaposmérő 052/2. hrsz. 14 905 m2 telek megvásárlása 6 000 000 Ft

2.4. · STIHL FS-235 motoros fűkasza 198 110 Ft

2.5. · Ford Transit tehergépjármű 3 517 900 Ft

2.6. · utánfutó 30 000 Ft

37. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

38. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

9 386 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 472 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

65 538 000

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 647 321

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 558 132

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 249 192

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 454 645

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 454 645

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

39. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Vendéglátó egységek megvásárlása (Pokol Pince, Jones étterem)

31 479 702 Ft

Ipari Park beruházás

74 914 947 Ft

Bokréta Óvoda játszótér

10 474 419 Ft

Összesen:

116 869 068 Ft

40. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkez-tetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

22 216 027

3 712 882

0

0

0

0

3 274 295

0

0

0

0

11 057 538

118 672

0

0

0

0

2 052 640

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

0

2

Normatív jutalmak (K1102)

334 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

166 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 000

0

0

0

4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 716 705

3 712 882

0

0

0

0

3 274 295

0

0

0

0

11 475 216

118 672

0

0

0

0

2 052 640

0

0

0

0

0

2 083 000

0

0

0

5

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 259 528

9 965 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 294 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 529 387

2 407 050

105 264

0

0

0

0

0

0

0

0

1 772 130

206 303

0

0

0

0

38 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

17 788 915

12 372 446

105 264

0

0

0

0

0

0

0

0

5 066 262

206 303

0

0

0

0

38 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

40 505 620

16 085 328

105 264

0

0

0

3 274 295

0

0

0

0

16 541 478

324 975

0

0

0

0

2 091 280

0

0

0

0

0

2 083 000

0

0

0

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 982 479

2 373 587

14 684

0

0

0

287 111

0

0

0

0

2 615 163

45 337

0

0

0

0

324 147

0

0

0

0

0

322 450

0

0

0

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 891 405

2 361 137

14 684

0

0

0

256 267

0

0

0

0

2 579 833

45 337

0

0

0

0

324 147

0

0

0

0

0

310 000

0

0

0

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

53 724

0

0

0

0

0

30 844

0

0

0

0

22 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

37 350

12 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 450

0

0

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

489 795

56 512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 809

0

0

0

343 123

2 351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 713 559

601 872

0

0

0

0

428 022

0

0

239 850

0

2 813 380

114 913

0

33 819

0

0

0

354 160

0

0

3 043 856

0

147 687

1 936 000

0

0

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 203 354

658 384

0

0

0

0

428 022

0

0

239 850

0

2 813 380

202 722

0

33 819

0

343 123

2 351

354 160

0

0

3 043 856

0

147 687

1 936 000

0

0

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

963 181

812 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 904

0

0

5 303

0

0

0

89 331

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

298 105

271 957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 261 286

1 084 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 052

0

0

5 303

0

0

0

89 331

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Közüzemi díjak (K331)

10 660 103

41 424

75 387

385 826

0

0

0

0

0

19 059

610 870

9 195 089

0

0

0

0

0

0

332 448

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Vásárolt élelmezés (K332)

1 251 213

56 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 835

0

99 960

0

1 023 995

0

0

8 110

0

21

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

10 175 705

8 748

1 200 627

166 000

0

0

0

0

0

0

105 306

7 848 951

0

0

0

0

0

0

76 102

293 500

0

23 000

0

453 471

0

0

0

22

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

812 881

0

0

0

0

0

0

0

0

173 479

0

435 020

48 771

32 397

123 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 060 460

607 622

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

152 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

18 345 195

4 314 957

254 120

1 110 000

0

0

0

100 000

0

3 031 100

2 409

4 096 698

0

149 382

0

0

0

0

3 923 432

538 898

0

0

0

74 199

242 000

508 000

0

25

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 036 666

43 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

919 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 199

0

0

0

26

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

42 305 557

5 029 064

1 530 134

1 961 826

0

0

0

100 000

0

3 223 638

718 585

21 728 596

48 771

181 779

123 214

0

0

0

4 394 817

832 398

99 960

23 000

1 023 995

527 670

242 000

516 110

0

27

Reklám- és propagandakiadások (K342)

80 000

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

80 000

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 209 130

1 042 552

197 136

148 991

5 070

0

115 565

27 000

0

116 747

194 019

6 670 334

67 904

8 747

36 756

0

64 227

635

568 578

52 352

26 989

812 452

276 480

186 346

588 060

2 190

0

30

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

12 934 000

12 934 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

3 416 243

3 182 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 856

32

ebből: államháztartáson belül (K353)

233 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 856

33

Egyéb dologi kiadások (K355)

16 676 729

13 933 108

0

36 500

20 161

0

0

0

0

0

0

2 529 216

0

0

0

0

0

0

40 394

0

0

80 500

0

36 850

0

0

0

34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

44 236 102

31 092 047

197 136

185 491

25 231

0

115 565

27 000

0

116 747

194 019

9 199 550

67 904

8 747

36 756

0

64 227

635

608 972

52 352

26 989

892 952

276 480

223 196

588 060

2 190

233 856

35

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

98 086 299

37 944 095

1 727 270

2 147 317

25 231

0

543 587

127 000

0

3 580 235

912 604

33 823 578

319 397

190 526

199 092

0

407 350

2 986

5 447 280

884 750

126 949

3 959 808

1 300 475

898 553

2 766 060

518 300

233 856

36

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 324 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 324 432

0

0

37

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

53 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 000

0

0

38

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

16 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0