Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.02.

Kaposmérő község Önkormányzatának képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 3. § (4) bek., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146-151. § alapján az önkormányzat által fenntartott általános iskolai napköziben, napközi otthonos óvodában, az idősek klubjában, a házi segítségnyújtásban, ill. szociális étkeztetésért, ill. az ellátásért fizetendő térítési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.