Nagyszakácsi Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2020. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva a következőket rendeli el:

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Nagyszakács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a helyi adókról szóló 5/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak visszavonásra kerülnek. A rendelet 7. §-ában foglaltak a 2020. január 1. állapot szerint változatlan tartalommal továbbra is fennállnak.

2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba, majd azt követő napon hatályát veszti.


                                       Kövér István                                                         Ács Attila

                                        polgármester                                                           jegyző