Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

egyes helyi építést szabályozó rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 04. 24

Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

egyes helyi építést szabályozó rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti:

  • 1. Nagyszakácsi község helyi építési szabályozásáról szóló 11/2004. (XI. 16.) sz. rendelet,
  • 2. Nagyszakácsi község településképének védelméről szóló 6/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

2. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd 2021. április 30-án hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.