Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését elfogadó 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését elfogadó 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetése

  • a) Bevételi, kiadási főösszegét 228.628.415 Ft-ban
  • b) működési költségvetési bevételét 187.050.257 Ft-ban
  • c) felhalmozási költségvetési bevételét 41.578.158 Ft-ban
  • d) működési költségvetési kiadását 167.907.260 Ft-ban
  • e) felhalmozási költségvetési kiadását 60.721.155 Ft-ban
  • f) működési költségvetési egyenlegét 19.142.997 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 56.640.209 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 54.202.122 Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 2.438.087 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.

2. § A Rendelet 1. mellékletében található mellékletek a költségvetési rendelet 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 mellékleteit váltják fel.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Módosított mellékletek

2-9. számú mellékletek.pdf